O MNĚ


PRÁCE V ZASTUPITELSTVU

V roce 2018 jsem byl zvolen členem zastupitelstva města Hradec Králové za Hradecký demokratický klub.

Hned po volbách jsme se usilovně snažili o vytvoření vedení města složeného ze středopravých demokratických stran, bohužel došlo ke sjednání koalice v čele s ODS a ANO. Již první dva roky fungování vedení města ukázaly, že jsou ve vedení města mnohdy lidé bez potřebné odbornosti a že jde o uspořádání nefunkční.

Z pozice zastupitele se věnuji zejména otázkám dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus. Jsem aktivním členem Výboru pro územní plánování a rozvoj města. Snažím se komunikovat jak se zástupci města a dalších veřejných orgánů, občanských iniciativ a rovněž se zástupci soukromé sféry. Je třeba maximálně spolupracovat, vždy je však třeba důsledně hájit zájmy města tak, aby v Hradci Králové vznikala architektonicky kvalitní výstavba za podmínek výhodných pro město. Je smutnou skutečností, že současné vedení města je v této oblasti často pasivní.

MÁ PRÁCE NA ROZVOJI HRADCE A CELÉHO HRADECKÉHO REGIONU

Již před zvolením do hradeckého zastupitelstva před 2 lety jsem vypracoval dokument Vize pro Hradec Králové. Během dvou let v zastupitelstvu jsem se pak věnoval zejména následujícím záležitostem:

  • Rekonstrukce Benešovy třídy
  • Řešení situace v lokalitě Na Plachtě
  • Přijetí nového územního plánu
  • Vyřešení neoprávněné stavby společnosti CPT v ulici Bratří Štefanů
  • Úprava charakteru výstavby nového bytového domu v Kuklenách vedle základní školy
  • Výstavba fotbalového stadionu
  • Řešení území v ulici Hořické a parku Skleněnka
  • Problematika parkování na Velkém náměstí