AKTUÁLNĚ

CO SE DĚJE


03.07.2020

Téma Plachta očima Jana Holáska

Diskuze nad konkrétním tématem se všemi zainteresovanými stranami, tím začínám každý projekt. A problematika silnice přes nebo po hranici přírodní památky Plachta anebo řešení bez silnice není výjimkou. Pracuji tak celý život a mám pocit, že je to správně. Proto mi přišlo jako ztráta času chodit po Plachtě, natáčet videa a prezentovat, jak se stavbou silnice nesouhlasím. I když jsem mládí prožil ve Svobodných Dvorech, znám Plachtu velmi dobře. A mám pocit, že v pohledu Hradce Králové tvoří tento přírodní unikát ideální doplněk k našim městským lesům. Na druhou stranu znám mnoho let Zuzanu Ceralovou Petrofovou i její Petrof a vím, kolik času a energie dává do toho, aby tradiční hradeckou značku mohla předat i další generaci Petrofů. Zaměstnává mnoho hradečáků, platí tady daně a logicky by jí mělo město pomáhat, protože kdo by nechtěl ve městě světovou značku takového renomé. Pomocí nemyslím stavbu silnice přes Plachtu, ale třeba zkapacitnění křižovatky Na Brně a zajištění dostatečného parkování nebo jiné koncepční řešení, které povede k dostatečné dopravní obslužnosti sídliště, Petrofu i logistického areálu. Z dětství znám rovněž Vratislava Deptu, majitele logistického centra WLC Park, velmi šikovného podnikatele, který do Hradce přivedl mnoho firem a pracovních míst. A to se vlastně dostáváme k meritu věci. A tím je optimální řešení pro město, jeho obyvatele i podnikatele z dané lokality. A přesně tahle věta je pro mě klíčová a přesně kvůli ní jsem se rozhodl, že uspořádám kulatý stůl, kam všechny zainteresované pozvu. Jsem rád, že nikdo neodmítl a že diskuze byla velmi plodná. Za město se účastnil setkání náměstek pro životní prostředí Martin Hanousek, za podnikatele přišli Zuzana Ceralová Petrofová i Vratislav Depta a zástupce petice na ochranu Plachty David Číp s Blankou Mikátovou. Než jsme se setkali, udělal jsem si rešerši stávajícího stavu včetně možných řešení. S většinou účastníků jsem se sešel i individuálně. A udělal jsem dobře, přes dvě hodiny jsme konstruktivně řešili různé pohledy od obecné ochrany přírody až po detaily možných řešení u křižovatky Na Brně. Výstupem našeho setkání bude konkrétní postup, který bych rád v následujících dnech představil. Je třeba zmapovat všechny podstatné otázky. Zajímá nás třeba, co se stane s dopravou na Brněnské po dokončení úseku R 35 Opatovice – Časy, kdy by se měla z Brněnské přesunout tranzitní kamionová doprava na obchvat kolem Hradce po rychlostní silnici R 35 a dálnici D 11. Ale i další věci, které ovlivní dopravu a ukáží, jakou cestou by se mělo město vydat. Věřím, že vedení města nebude naši aktivitu brát jako útok, protože jak jsem psal na začátku, beru problematiku Plachty jako projekt, který je důležitý nejen pro město, ale i pro jeho obyvatele. Asi tím trochu suplujeme práci pana primátora, ale snažíme se najít optimální řešení pro všechny. Tento článek vyšel ve zpravodaji Hradečák ve vydání 11/2020.

05.05.2020

Právník a hradecký patriot Jan Holásek se bude ucházet o křeslo v Senátu PČR

Nezávislý kandidát do senátu s podporou Hradeckého demokratického klubu, politického hnutí Senátor 21, TOP 09 a Liberálně ekologické strany dnešním dnem oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu PČR. Rodák z metropole královéhradeckého kraje, právník s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, člen hradeckého zastupitelstva a Správní rady Univerzity Hradec Králové se opírá o širokou podporu čelných představitelů královéhradecké veřejné, ekonomické, kulturní a sportovní sféry a mnoha dalších obyvatel krajského města a jeho okolí. Ke své kandidatuře Jan Holásek uvádí: „Jako senátor bych chtěl dosáhnout toho, aby byl hlas Hradce Králové v senátu slyšet a aby senát ještě více naplňoval svoji roli horní komory našeho parlamentu, jejímž posláním je především kontrola kvality přijímaných zákonů, zachování právního státu a aktivní působení České republiky v Evropě”. „Každou úspěšnou kampaň musí tvořit konstruktivní program, který Hradci a okolí opravdu reálně pomůže. Prioritou Jana Holáska je to, aby byl Hradec a jeho nejbližší okolí v senátu aktivně a plnohodnotně zastoupen, aby Hradec jako Salon republiky nebyl jen záležitostí minulosti a aby byl Hradec Králové a okolí atraktivním místem k životu, ze kterého se neodchází za lepším jinam. „Mým cílem je práce nejen v horní komoře parlamentu, ale především v regionu a zejména pro region. Hradec Králové mě vychoval a nasměroval tam, kde jsem teď a rád bych pro celé Hradecko využil znalostí a zkušeností, které se mi dosud podařilo v profesní dráze nabýt” doplnil Jan Holásek. Pro každý úspěch je potřebný silný tým a podporovatelé. I proto je velmi motivující, že kandidaturu Jana Holáska podporuje celá řada místních i nadregionálních osobností. „Jestli je někdo z Hradce Králové vhodným kandidátem do senátu, pak je to Honza Holásek. Známe se spousty let a vím, že je to nejen renomovaný právník, ale zejména Hradečák tělem i duší a férový chlap co drží slovo. Je to hradecký patriot s velkým P,” hodnotí kandidaturu ředitelka tradiční hradecké hudební značky Petrof, Zuzana Ceralová-Petrofová. Přidává se i dlouholetý ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger: „JUDr. Holáska jsem poznal osobně jako výraznou osobnost s širokým nadhledem, jaký lze čekat u vzdělaných lidí, kteří se dlouhodobě pohybovali v zahraničí. Rovněž svou prací v hradeckém zastupitelstvu prokazuje upřímný zájem o své rodné město a jeho rozvoj. JUDr. Holásek se orientuje i ve vysoké politice a dokázal by ji úspěšně ovlivnit nejen díky své píli a znalostem, ale stoprocentně i jako slušný a lidský člověk. " CURRICULUM VITAE JUDr. Jan Holásek, LL.M. se narodil v roce 1972 v Hradci Králové. Po absolvování základní školy ve Svobodných Dvorech, resp. v Kuklenách a Gymnázia J. K. Tyla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studia práva a politologie ve Velké Británii a prestižní postgraduální studium v USA na New York University School of Law. Je rovněž absolventem Diplomatické akademie v Praze. Studentská léta rovněž strávil jako nadšený hráč volejbalu, a to jako člen sportovní třídy ZŠ Kukleny a zejména pak jako hráč hradecké Slávie a akademického týmu Welšské Univerzity. Více než 20 let působí jako právník s právní praxí v Hradci Králové a v Praze. Jan Holásek se vedle práva rozsáhle věnuje filantropickým a veřejně prospěšným projektům. Je podporovatelem mezinárodního projektu na výzkum lidských a občanských hodnot Eticia 21, podporuje mezinárodní festival pouličních soch Sculpture Line, který přispívá ke zlepšování veřejného prostoru ve městech a obcích. Dlouhodobě podporuje Nadaci Via, která rozvíjí komunitní projekty, je také mnohaletým podporovatelem festivalu architektury a urbanismu Architecture Week a dětského spolku Hravý architekt. Filantropickým aktivitám se rovněž věnuje v rámci aktivit Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hradecké pobočky organizace Paměť Národa. V komunálních volbách v roce 2018 byl za Hradecký demokratický klub zvolen do zastupitelstva města Hradce Králové. Vedle práce zastupitele se aktivně věnuje práci ve Výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města, kde se zaměřuje na otázky dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus.

23.04.2020

Konec komplikací při prodeji bytu a parkovacího stání: Důležitá změna u předkupního práva u spoluvlastnictví nemovitosti

Protože současné pravidlo pro zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí v určitých případech přinášelo více škody než užitku, byla přijata změna zákona, která toto pravidlo od 1. července 2020 značně mění. Dosud platilo, že pokud se převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti (bytu, domu), mají spoluvlastníci předkupní právo. To znamená, že pokud chceme svůj podíl na nemovitosti převést na někoho jiného, musíme tento podíl nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům ke koupi. Teprve pokud náš spoluvlastnický podíl ostatní spoluvlastníci nechtějí koupit, můžeme jej prodat, komu chceme. Díky tomuto pravidlu vznikala celá řada komplikací, například pokud jsme chtěli prodat byt a spolu s ním i parkovací stání (to odpovídalo spoluvlastnickému podílu na nemovitosti – parkovacích prostorách), mohl můj soused (který má k parkovacímu stání předkupní právo) projevit zájem stání odkoupit. To ale pro nás znamená komplikaci, protože byt bez parkovacího stání prodáme výrazně levněji než s ním. Právě z takových důvodů nová úprava předkupní právo mění. Od 1. 7. 2020 nebude ze zákona vznikat povinnost nabídnout spoluvlastníkům prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti, až na výjimky, jako když například bylo předkupní právo zřízeno závětí nebo pokud bychom spoluvlastnický podíl k nemovitosti chtěli převést zadarmo – v takovém případě ji musíme ostatním spoluvlastníkům nabídnout za obvyklou cenu. Předkupní právo naopak nemusíme řešit tehdy, pokud chceme převést svoji nemovitost na osobu blízkou (tj. např. na manžela, dítě nebo sourozence) – v takovém případě můžeme nemovitost i darovat a předkupní právo se neuplatní.