KDO JSEM

Bydlím v Hradci Králové, jsem právník a hradecký zastupitel, ale zejména Hradečák a hradecký patriot se zájmem o hradeckou architekturu a rozvoj města. Část života jsem strávil v zahraničí a v Praze, kde jsem měl možnost získat mnoho zajímavých znalostí a zkušeností, které bych nyní rád využil tam, kde jsem doma. Vedle právničiny a práce v zastupitelstvu se věnuji mnohým filantropickým aktivitám.

DALŠÍ PODPOROVATELÉ

AKTUÁLNĚ

Téma Plachta očima Jana Holáska

Diskuze nad konkrétním tématem se všemi zainteresovanými stranami, tím začínám každý projekt. A problematika silnice přes nebo po hranici přírodní památky Plachta anebo řešení bez silnice není výjimkou. Pracuji tak celý život a mám pocit, že je to správně. Proto mi přišlo jako ztráta času chodit po Plachtě, natáčet videa a prezentovat, jak se stavbou silnice nesouhlasím. I když jsem mládí prožil ve Svobodných Dvorech, znám Plachtu velmi dobře. A mám pocit, že v pohledu Hradce Králové tvoří tento přírodní unikát ideální doplněk k našim městským lesům. Na druhou stranu znám mnoho let Zuzanu Ceralovou Petrofovou i její Petrof a vím, kolik času a energie dává do toho, aby tradiční hradeckou značku mohla předat i další generaci Petrofů. Zaměstnává mnoho hradečáků, platí tady daně a logicky by jí mělo město pomáhat, protože kdo by nechtěl ve městě světovou značku takového renomé. Pomocí nemyslím stavbu silnice přes Plachtu, ale třeba zkapacitnění křižovatky Na Brně a zajištění dostatečného parkování nebo jiné koncepční řešení, které povede k dostatečné dopravní obslužnosti sídliště, Petrofu i logistického areálu. Z dětství znám rovněž Vratislava Deptu, majitele logistického centra WLC Park, velmi šikovného podnikatele, který do Hradce přivedl mnoho firem a pracovních míst. A to se vlastně dostáváme k meritu věci. A tím je optimální řešení pro město, jeho obyvatele i podnikatele z dané lokality. A přesně tahle věta je pro mě klíčová a přesně kvůli ní jsem se rozhodl, že uspořádám kulatý stůl, kam všechny zainteresované pozvu. Jsem rád, že nikdo neodmítl a že diskuze byla velmi plodná. Za město se účastnil setkání náměstek pro životní prostředí Martin Hanousek, za podnikatele přišli Zuzana Ceralová Petrofová i Vratislav Depta a zástupce petice na ochranu Plachty David Číp s Blankou Mikátovou. Než jsme se setkali, udělal jsem si rešerši stávajícího stavu včetně možných řešení. S většinou účastníků jsem se sešel i individuálně. A udělal jsem dobře, přes dvě hodiny jsme konstruktivně řešili různé pohledy od obecné ochrany přírody až po detaily možných řešení u křižovatky Na Brně. Výstupem našeho setkání bude konkrétní postup, který bych rád v následujících dnech představil. Je třeba zmapovat všechny podstatné otázky. Zajímá nás třeba, co se stane s dopravou na Brněnské po dokončení úseku R 35 Opatovice – Časy, kdy by se měla z Brněnské přesunout tranzitní kamionová doprava na obchvat kolem Hradce po rychlostní silnici R 35 a dálnici D 11. Ale i další věci, které ovlivní dopravu a ukáží, jakou cestou by se mělo město vydat. Věřím, že vedení města nebude naši aktivitu brát jako útok, protože jak jsem psal na začátku, beru problematiku Plachty jako projekt, který je důležitý nejen pro město, ale i pro jeho obyvatele. Asi tím trochu suplujeme práci pana primátora, ale snažíme se najít optimální řešení pro všechny. Tento článek vyšel ve zpravodaji Hradečák ve vydání 11/2020.

Právník a hradecký patriot Jan Holásek se bude ucházet o křeslo v Senátu PČR

Nezávislý kandidát do senátu s podporou Hradeckého demokratického klubu, politického hnutí Senátor 21, TOP 09 a Liberálně ekologické strany dnešním dnem oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu PČR. Rodák z metropole královéhradeckého kraje, právník s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, člen hradeckého zastupitelstva a Správní rady Univerzity Hradec Králové se opírá o širokou podporu čelných představitelů královéhradecké veřejné, ekonomické, kulturní a sportovní sféry a mnoha dalších obyvatel krajského města a jeho okolí. Ke své kandidatuře Jan Holásek uvádí: „Jako senátor bych chtěl dosáhnout toho, aby byl hlas Hradce Králové v senátu slyšet a aby senát ještě více naplňoval svoji roli horní komory našeho parlamentu, jejímž posláním je především kontrola kvality přijímaných zákonů, zachování právního státu a aktivní působení České republiky v Evropě”. „Každou úspěšnou kampaň musí tvořit konstruktivní program, který Hradci a okolí opravdu reálně pomůže. Prioritou Jana Holáska je to, aby byl Hradec a jeho nejbližší okolí v senátu aktivně a plnohodnotně zastoupen, aby Hradec jako Salon republiky nebyl jen záležitostí minulosti a aby byl Hradec Králové a okolí atraktivním místem k životu, ze kterého se neodchází za lepším jinam. „Mým cílem je práce nejen v horní komoře parlamentu, ale především v regionu a zejména pro region. Hradec Králové mě vychoval a nasměroval tam, kde jsem teď a rád bych pro celé Hradecko využil znalostí a zkušeností, které se mi dosud podařilo v profesní dráze nabýt” doplnil Jan Holásek. Pro každý úspěch je potřebný silný tým a podporovatelé. I proto je velmi motivující, že kandidaturu Jana Holáska podporuje celá řada místních i nadregionálních osobností. „Jestli je někdo z Hradce Králové vhodným kandidátem do senátu, pak je to Honza Holásek. Známe se spousty let a vím, že je to nejen renomovaný právník, ale zejména Hradečák tělem i duší a férový chlap co drží slovo. Je to hradecký patriot s velkým P,” hodnotí kandidaturu ředitelka tradiční hradecké hudební značky Petrof, Zuzana Ceralová-Petrofová. Přidává se i dlouholetý ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger: „JUDr. Holáska jsem poznal osobně jako výraznou osobnost s širokým nadhledem, jaký lze čekat u vzdělaných lidí, kteří se dlouhodobě pohybovali v zahraničí. Rovněž svou prací v hradeckém zastupitelstvu prokazuje upřímný zájem o své rodné město a jeho rozvoj. JUDr. Holásek se orientuje i ve vysoké politice a dokázal by ji úspěšně ovlivnit nejen díky své píli a znalostem, ale stoprocentně i jako slušný a lidský člověk. " CURRICULUM VITAE JUDr. Jan Holásek, LL.M. se narodil v roce 1972 v Hradci Králové. Po absolvování základní školy ve Svobodných Dvorech, resp. v Kuklenách a Gymnázia J. K. Tyla vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studia práva a politologie ve Velké Británii a prestižní postgraduální studium v USA na New York University School of Law. Je rovněž absolventem Diplomatické akademie v Praze. Studentská léta rovněž strávil jako nadšený hráč volejbalu, a to jako člen sportovní třídy ZŠ Kukleny a zejména pak jako hráč hradecké Slávie a akademického týmu Welšské Univerzity. Více než 20 let působí jako právník s právní praxí v Hradci Králové a v Praze. Jan Holásek se vedle práva rozsáhle věnuje filantropickým a veřejně prospěšným projektům. Je podporovatelem mezinárodního projektu na výzkum lidských a občanských hodnot Eticia 21, podporuje mezinárodní festival pouličních soch Sculpture Line, který přispívá ke zlepšování veřejného prostoru ve městech a obcích. Dlouhodobě podporuje Nadaci Via, která rozvíjí komunitní projekty, je také mnohaletým podporovatelem festivalu architektury a urbanismu Architecture Week a dětského spolku Hravý architekt. Filantropickým aktivitám se rovněž věnuje v rámci aktivit Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hradecké pobočky organizace Paměť Národa. V komunálních volbách v roce 2018 byl za Hradecký demokratický klub zvolen do zastupitelstva města Hradce Králové. Vedle práce zastupitele se aktivně věnuje práci ve Výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města, kde se zaměřuje na otázky dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus.

VÍCE AKTUALIT

PRÁVNÍ OKÉNKO

Senioři jako snadné oběti trestných činů – jak se bránit?

Senioři se často stávají obětmi trestné činnosti. Děje se tak z důvodu jejich přílišné důvěřivosti, menší informovanosti, mnohdy osamělosti nebo třeba proto, že pachatelé počítají s tím, že se útoku senioři sami neubrání. I proto byli senioři zařazeni do kategorie zvlášť zranitelných obětí a mají tak k dispozici zvláštní práva, která mohou jejich postavení zlepšit. Mezi ně patří například právo na bezplatnou odbornou pomoc nebo na obzvlášť citlivý přístup během vyšetřování trestných činů.

Mezi nejčastěji páchané trestné činnosti na seniorech patří krádeže, loupeže nebo podvody. Zvláštní skupinou, a bohužel poměrně častou, jsou nebezpeční pouliční či podomní prodejci, kteří přichází s „výhodnými“ nabídkami. Proto je důležité, aby senioři byli obezřetní, nesdělovali důvěrné informace cizím lidem, včetně výše svých úspor nebo majetku, nepodlehli nátlakům pachatele, v případě nabídek prostřednictvím podezřelých telefonátů hovor odmítli nebo na ně vůbec nereagovali. V případě, že k takovému uzavření smlouvy dojde, a to ať už přes telefon anebo přes internet, od takové smlouvy můžeme odstoupit bez jakékoli pokuty nebo postihu, a to do 14 dnů od jejího uzavření.

V případě, kdy by se senioři cítili v nebezpečí nebo by si nevěděli rady, mají hned několik možností, kam se obrátit o pomoc. Kromě policie mohou senioři volat například na bezplatnou právní linku organizace Život 90 (222 333 555), organizace Bílý kruh bezpečí (116 006), která poskytuje pomoc obětem trestných činů, nebo na bezplatnou linku nadačního fondu Elpida (800 200 007), a neposlední řadě, pokud mají tu možnost, kontaktovat své blízké.

Nakažená dovolená aneb co nyní se zakoupeným zájezdem

V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády a uzavřením hranic kvůli šíření nákazy koronaviru vyvstala pro mnohé z nás otázka, co s již objednanou a zaplacenou dovolenou v případě, že chcete z obavy z nákazy raději zůstat doma v bezpečí a zájezd zrušit. Dnes se podíváme na to, za jakých podmínek je možné zájezd zrušit a zda nám náleží právo na vrácení ceny zájezdu.

Předně je třeba říci, že vláda zakázala od soboty vycestování do tzv. rizikových zemí, cestovní kanceláře tak zájezdy do těchto zemí musí zrušit a vrátit nám to, co jsme za zájezd už zaplatili. Co však se zájezdem mimo rizikovou oblast? Pokud však cestovní kancelář zájezd nezruší a od zájezdu chceme odstoupit my, musíme obecně počítat s povinností zaplatit stornopoplatek. Zákon ale myslí i na situace, kdy se odstupné neplatí, a to jestliže v místě, kam máte namířeno, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Tyto okolnosti musí mít významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa pobytu. Možnost odstoupit bez stornopoplatků tak máme zejména v případě, kdy by cesta anebo místo pobytu byly dotčeny karanténními opatřeními.

Pokud splníte výše uvedené podmínky, nejen že v takovém případě neplatíte odstupné, ale také máte právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd.

Zákon „lex voucher“ – co se stane se zrušeným zájezdem kvůli koronaviru?

Zaplatili jste si zájezd, ten se ale nyní kvůli koronaviru nemůže uskutečnit – co s tím? V důsledku aktuální situace došlo ke schválení zákona „lex voucher“, který zmírňuje dopady koronaviru na cestovní ruch. V případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 má cestovní kancelář právo vám vystavit poukaz (voucher) na náhradní zájezd, aniž by Vám musela vracet už uhrazené peníze nebo zálohy za zájezd.

Nemusí se přitom jednat o zájezd zcela totožný, ale o zájezd stejné kvality. Pokud jste si tedy zaplatili zájezd do pětihvězdičkového hotelu, je Vám cestovní kancelář povinna zajistit rovnocenné služby, tedy opět pětihvězdičkový hotel. Poukaz lze vyčerpat do konce ochranné doby, která končí 31. 8. 2021. Pokud poukaz vyčerpat nestihnete, anebo Vám cestovní kancelář poukaz nenabídne, bude povinna Vám vrátit již uhrazenou cenu zájezdu.

Zároveň se nemusíte bát, že byste o své peníze přišli, pokud by cestovní kancelář zkrachovala. Pro tento případ budou totiž vystavené poukazy na náhradní zájezdy povinně pojištěny.

Pro určitý okruh osob, jako jsou například senioři, samoživitelky nebo držitelé průkazu ZTP, je stanovena možnost tento poukaz odmítnout. V tomto případě tedy cestovní kancelář musí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit již uhrazené platby.

VÍCE PRÁVNÍCH OKÉNEK